Privacyverklaring

Hoveniersbedrijf R-tuinen, gevestigd aan Van Santhorststraat 27 2266 HP Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.r-tuinen.nl
Van Santhorststraat 27
2266 HP Leidschendam
0655721141

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoveniersbedrijf R-tuinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoveniersbedrijf R-tuinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Hoveniersbedrijf R-tuinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor gegevens van huidige, actieve klanten geldt een bewaartermijn zolang de samenwerking loopt tot één jaar na de laatste factuurdatum. Voor passieve klanten geldt een bewaartermijn van 2 jaar na de laatste offertedatum. Voor andere persoonsgegevens geldt een bewaartermijn van 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoveniersbedrijf R-tuinen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij altijd in overleg.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoveniersbedrijf R-tuinen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf R-tuinen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het onderstaande contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hoveniersbedrijf R-tuinen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoveniersbedrijf R-tuinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het onderstaande contactformulier.

– Wij verzamelen gegevens in Excel welke is beveiligd met een wachtwoord
– Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een firewall en een virusscanner
https://www.r-tuinen.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Laatste update maart 2021 – Voorschoten

Neem gerust contact op!

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvend gesprek inplannen? We bekijken graag samen met u uw wensen en de mogelijkheden. Bel of laat en bericht achter via het contactformulier. We komen zo snel we kunnen bij u terug!

Adres

Hoveniersbedrijf R-tuinen
Van Santhorststraat 27
2266 HP Leidschendam

Telefoon

T: 06-55721141
Bereikbaar Ma-Vr
van 07:00 – 20:00

Bedrijfsgegevens

IBAN: NL44RABO0178096113
BTW: NL001215654B11 
KVK: 56818912

Privacyverklaring